Ara
SohbetList Forum
Yeni Başlık  Cevap Yaz
Admin Komutları           (gösterim sayısı: 404)
(+0) (-0)
Yazan Konu içeriği
boşluk
[xxxx]

Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 11.05.2016
İleti Sayısı: 99
Şehir: Gizli
Durum: Gizli

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

34 kere teşekkür etti.
55 kere teşekkür edildi.
Konu Tarihi: 16.05.2016- 14:43


Oper: Kullanıcının IRC Operatör veya Admin yetkilerine erişimini sağlayan komuttur…
Kullanımı: /oper nick şifre

Wallops: +W moduna sahip kullanıcıların görebileceği mesaj göndermek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /wallops mesaj

Globops: Yöneticiler arası mesajlaşmalarda kullanılmaktadır…
Kullanımı: /globops mesaj

Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /locops mesaj

Chatops: Tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /chatops mesaj

Adchat: Çevrimiçi durumda olan servisler/ağ yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /adchat mesaj

Nachat: Ağ yöneticileri arasında mesajlaşmalarda kullanılmaktadır…
Kullanımı: /nachat mesaj

Kill: Bir kullanıcının ağ ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Eğer bir sebep belirtilmiş ise kullanıcının uzaklaştırılma sebebi olarak çıkışında yer alır…
Kullanımı: /kill nick sebep

Kline: Kullanıcı hostuna veya kullanıcı@host şeklinde maskeye kill satırı eklemek için kullanılmaktadır…
Kline için süre olarak 0 belirlenirse kline kalıcı olur. İsteğe bağlı olarak 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda da süre belirlenebilmektedir…
Kullanımı: /kline maske süre sebep (eklemek için)
/kline -maske (silmek için)

Zline: Belirtilen IP adresini yerel sunucu ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır…
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir…

Gline: Belirtilen hedefin ağ ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır…
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir…
Kullanımı: /gline süre sebep (eklemek için)
/gline – (silmek için)

Shun: Uygulanan kullanıcı hiçbir komutu kullanamaz, mesajlaşamaz ve sunucu PING’lerinden PONG yanıtını alamaz…
Süre olarak 0 belirtilirse shun kalıcı olur. Ayrıca; süre 1d10h15m30s gibi farklı formatlarda da belirlenebilmektedir…
Kullanımı: /shun süre sebep (eklemek için)
/shun – (silmek için)

Gzline: Zamanlı global zline atmak için kullanılmaktadır…
Bu cezaya uygun görülen kullanıcı ağ üzerinde hiçbir yerel sunucuya bağlanamaz…
Eğer süre olarak 0 belirtilirse gzline kalıcı olur.Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir…
Kullanımı: /gzline @IPMaske süre sebep (eklemek için)
/gzline -*@IPMaske (silmek için)

Akill: Belirtilen maskeyi otomatik kill listesine ekler. Bu listede yer alan kullanıcılar sunucuya bağlanamazlar…
Kullanımı: /akill user@host sebep

Rakill: Eklenmiş bir akilli kaldırmak için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /rakill uset@host

Rehash: Yerel serverın konfigürasyon dosyasını yeniden okumasını sağlar…
Eğer bir parametre belirtilmiş ise sadece belirtilen kısım tekrar okunur…
Eğer sunucu adı ve parametre belirtilmem işe; unrealircd.conf ve atılmış olan kline dosyası yenilenir…
Sadece ağ yöneticileri sunucu belirterek uygulayabilmektedir…

Parametreler:
motd: Günün mesajı ve kurallar dosyası
opermotd: Opermotd dosyası
botmotd: Botmotd dosyası
garbage: Çöp toplaması yapılır

Kullanımı: /rehash -parametre
/rehash sunucu -parametre

Restart: Sunucunun tekrar başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir…
Kullanımı: /restart
/restart şifre

Die: Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sunucu tamamen kapanır…
Kullanımı: /die
/die şifre

Sethost: Kullanmakta olduğunuz hostu değiştirmenizi sağlar. Özel karakterler kabul edilir…
Kullanımı: /sethost host

Setident: Kullanmakta olduğunuz mevcut identi değiştirmenizi sağlar…
Kullanımı: /setident

Chghost: Online olan bir kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /chghost nick şifre

Chgident: Online durumda olan kullanıcıların identini değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /chgident nick ident

Chgname: Online durumda olan kullanıcıların realname kısmını değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /chgname nick realname

Squit: Bir yerel sunucunun ağdan kopartmak için kullanılmaktadır. Genellikle ana sunucu üzerinde uygulanmaktadır…
Kullanımı: /squit sunucu

Connect: Varolan bir irc sunucusunu ağa bağlamak için kullanılır. Bu işlem sırasında bağlantı ayarları oldukça önemlidir…
Kullanımı: /connect sunucu port

Dccdeny: Bir dosya uzantısı için dcc engeli koyar. Belirtilen uzantıyı taşıyan dosyaların gönderimi; sunucu tarafından reddedilir…
Kullanımı: /dccdeny sebep

Undccdeny: Daha önceden konulmuş olan dcc engelini kaldırmak için kullanılır…
Kullanımı: /undccdeny

Sajoin: Bir kullanıcı kanal veya kanallara sokmak için kullanılır…
Kullanımı: /sajoin nick #kanaladı
/sajoin nick #kanal,#kanal2

Sapart: Bir kullanıcı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılır…
Kullanımı: /sapart nick #kanaladı
/sapart nick #kanal,#kanal2

Samode: Operatör olmadığınız bir kanalda kanal modlarını değiştirmenizi sağlar…
Kullanımı: /samode #kanaladı +modeler-modeler

Rping: IRC Ağına bağlı sunucular arasında ki gecikme süresini (lag) milisaniye cinsinden ölçmenizi sağlar…
Kullanımı: /rping sunucu

Trace: Belirtilen kullanıcı hakında; gecikme, sınıf bilgisi, sunucu hakkında; sınıf/version/link bilgilerini gösterir…
Kullanımı: /trace rumuz|sunucu

Opermotd: Yöneticiler için günün mesajı çıktısını gösterir…
Kullanımı: /opermotd

Sdesc: Sunucunun restart edilmesine gerek olmadan; sunucu bilgi satırını değiştirmenizi sağlar…
Kullanımı: /sdesc bilgi

Mkpasswd: Sade metin halindeki bir şifreyi unrealircd.conf’a eklemek için yeniden şifreler…
Kullanımı: /mkpasswd şifre

Module: Yüklü olan tüm modüllerin listesini görüntüler…
Kullanımı: /module

Close: Tanımlanabilen tüm bağlantıların; ağ ile olan bağlantısını kesmenizi sağlar…
Kullanımı: /close

Tstcl: IRC’nin dahili saatini ayarlamak için kullanılmaktadır. Tam olarak işlevi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşüyorsanız bu komutu uygulamamanız önerilir.
Kullanımı: /tstcl zaman

Svssno: Belirtilen kullanıcının snomask kiplerini değiştirmek için kullanılır…
Kullanımı: /svssno nick snomask

Spamfilter: Argo, reklam ve benzeri istenmeyen kelimelerin kullanılmasını engelleyen ircd sistemidir…
Parametreleri ile kullanılarak 10 ayrı alan için gelişmiş badwords (kötü kelimeler) koruması sağlar…
Spamfiltera eklenen metinler tüm ağ üzerinde, kanal/kullanıcı +G modu taşımıyor olsada işlev görür…
Spamfilter engelinden sadece operlar ve servisler etkilenmezler…

Parametreler;

——————————————————–

Tür Parametre Açıklama
p özel (query) mesajları
n özel-notice (query) noticeleri
c kanal Kanal mesajları
N kanal-notice Kanal noticeleri
P part (kanaldan ayrılma) sebepleri
q quit (sunucudan ayrılma) sebepleri
d dcc dosya ismi
a away Away mesajları
t topic Kanal başlıkları (topic)
u kullanıcı Kullanıcı banı, nick!ident@host:realname

——————————————————–

Ceza Türleri;

——————————————————–

Tür Açıklama
kill Kullanıcı kill ile cezalandırılır.
tempshun Kullanıcı shun ile cezalandırılır. Ağdan çıktığında ceza otomatik olarak kalkar…
shun Kullanıcı shun ile cezalandırılır…
kline Kullanıcı hostuna kline eklenir…
gline Kullanıcı hostuna gline eklenir…
zline Kullanıcı hostuna zline eklenir…
block Mesajın hedefe ulaşması engellenir…
dccblock Kullanıcının dcc gönderimi engellenir. Transfer gerçekleşmez…
viruschan Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur, msg/notice harici bir komut uygulayamaz…

——————————————————–

Kullanımı: /spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza süresi] [sebep] [ifade]

Ceza süresi; Spamfilter eklenirken ceza olarak belirtilen eylemin devamlılık süresinin belirtileceği bölüm…

Başlangıç değeri olarak “-” kullanın veya boş bırakın…

Sebep; Spamfilter eklenen metnin; eklenme sebebidir. Sebep girilirken boşluk bırakılamaz…

boşluk yerine “_” yazılır. “_”‘ler boşluk olarak karşılık görür…

İfade; Hangi ifade veya yasak kelimenin kullanıldığında; belirtilen eylemin uygulanacağını bildiren bölümdür…

Tempshun: Geçici shun ekleyip kaldırmanızı sağlar. Tempshun listesine eklenen kullanıcı sunucudan çıkarsa otomatik olarak shun listesinden silinir…
Kullanımı: /tempshun +nick sebep (eklemek için)
/tempshun -nick (silmek için)

Svslusers: Global veya yerel; en yüksek kullanıcı sayısını değiştirmek için kullanılmaktadır…
Eğer -1 değer belirtilirse varolan rakamlar korunur…
Kullanımı: /msg operserv raw svslusers sunucu

Svssilence: Belirtilen kullanıcının; silence listesini değiştirir…
Silence komutundan farklı olarak tek seferde birden fazla ekleme yapılabilmektedir…
Kullanımı: /msg operserv raw svssilence nick : maske

Svswatch: Belirtilen kullanıcının; watch listesini değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw svswatch nick :

Svsfline: Belirtilen dosya uzantısını engeller.
Kullanımı: /msg operserv raw sunucu svsfline + dosya : sebep (eklemek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline – dosya (silmek için)
/msg operserv raw sunucu svsfline (dccdeny listesini etmizlemek için)

Svsmotd: Günün servisler measjını değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw svsmotd #: mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw svsmotd ! (silmek için)
/msg operserv raw svsmotd ! :mesaj (mesajı silip; yenisini eklemek için)

Svsnline: Global bir isim yasağı ekler. Yasaklama nedeni; bir parametreden oluşmalıdır…
ve kelime aralarında boşluk yerine “_” kullanılmalıdır. Servisler bunu otomatik olarak boşluk karakterine çevirecektir…
Kullanımı: /msg operserv raw svsnline +/- sebep : isim

Svso: Bir kullanıcıya O:lines yetkilisiymiş gibi yönetici kipleri vermek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw svso nick +kip (eklemek için)
/msg operserv raw svso nick -kip (silmek için)

Svspart: Bir kullanıcıyı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw svspart nick #kanaladı
/msg operserv raw svspart nick #kanal,#kanal2

Swhois: Belirtilen nickin whois bilgilerini değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw swhois nick : mesaj (eklemek için)
/msg operserv raw swhois nick : (silmek için)

Sqline: Bir nickin veya o nicki içeren farklı nicklerin kullanımını yasaklar. Bu listede yer alan nickleri sadece oper konumunda ki kullanıcılar kullanabilir…
Kullanımı: /msg operserv raw sqline nick : sebep

Unsqline: Kullanımı yasaklanmış olan (Sqline) nickleri; kullanıma açmak için kullanılmaktadır….
Kullanımı: /msg operserv raw unsqline nick

Svs2mode: Belirtilen kullanıcının kullanıcı kiplerini değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw svs2mode nick mod

Svskill: Belirtilen kullanıcının ağ ile bağlantısını kopartır….
Kullanımı: /msg operserv raw svskill nick : sebep

Svsnoop: Sunucuda ki Global IRC Operatör komutlarının kullanımını iptal veya aktif etmek için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw svsnoop sunucu +/-

Svsjoin: Belirtilen kullanıcıyı kanal veya kanallara sokmak için kullanılmaktadır…
Kullanımı: /msg operserv raw svsjoin nick #kanaladı
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2
/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2 şifre şifre2

Htm: Yüksek trafik moduna ilişkin özelliklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu mod list, whois, who vb. kullanıcı komutlarının kullanımını devre dışı Bırakır. Parametreleri ile kullanımında çalışma özellikleri düzenlenebilir….
ON: Yüksek trafik modu; aktif olur…
OFF: Yüksek trafik modu; devre dışı olur…
NOISY:Yüksek trafik modu; giriş ve çıkışlarında kullanıcılara bildirilir…
QUIET:Yüksek trafik modu; durdurulduğundan itibaren kullanıcılara giriş/çıkış bildirisi verilmez…
TO: Hangi gelen veri hızında aktif olacağını belirtir…
Kullanımı: /htm parametre

Svsnick: Belirtilen kullanıcının nickini değiştirir….
Kullanımı: /msg operserv raw svsnick nick yeninick süre

Svsmode: Belirtilen kullanıcının taşıdığı kipleri değiştirmek için kullanılmaktadır…
Kullanmı: /msg operserv raw svsmode nick modTeşekkür edenler:   LiLy [20.05.2016- 11:14],

Sponsor
Yeni Başlık  Cevap Yaz
 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Nickserv Komutları NefeS 2 863 17.05.2016- 22:44
Konu Klasör Operserv Komutları NefeS 0 384 16.05.2016- 14:36
Konu Klasör ChanServ Komutları NefeS 0 440 16.05.2016- 14:40
Etiketler   Admin,   Komutları